ASTU LIIKMEKS

ELRÜ liikmed võivad olla füüsilised ja Eestis registreeritud juriidilised isikud, kes tunnustavad ELRÜ põhikirja.

Tõuühingu liikme eelised:

 1. Võimalus osaleda ELRÜ näitustel, katsetel, koolitustel, loengutel jt üritustel soodushinnaga.
 2. Võimalus osaleda ka teiste retriiverite tõuühingute poolt korraldatud üritustel soodushinnaga.
 3. Võimalus kaasa lüüa ELRÜ ürituste korraldamisel.
 4. Võimalus esitada oma koer ELRÜ Aasta koera valimise konkursile.
 5. Võimalus reklaamida oma kennelis sündinud labradori retriiveri pesakonda ELRÜ kodulehel ja Facebooki lehel.
 6. Võimalus kaasa rääkida labradori tõu ning tõuühingu arengu olulistes küsimustes.

ELRÜ liikmeks astumiseks tuleb:

 1. Loe läbi ELRÜ põhikiri
 2. Kliki avaldusele ( EST / RUS ), täida see ära ning maksa 30€ liikmemaksu (sisaldab liikmeks astumise tasu) ühe aasta eest ELRÜ pangaarvele:
  MTÜ Eesti Labradori Retriiverite Tõuühing, EE742200221060278981 Kindlasti pange selgitusse sõna liikmemaks ning perekonnanimi.
 3. Saata maksekorralduskoopia e-mailine info@labradorid.ee

ELRÜ sisseastumismaks on 15€ ja ELRÜ aastamaks 15€.

Liikmemaksu tasumist arvestatakse kalendriaasta põhiselt.
Olenemata liikmest astumise kuupäevast tuleb aastamaks tasuda kogu aasta eest. Iga aasta alguses tasutakse aastamaks täissummas.

Liikmeks vastuvõtmise otsustab ELRÜ juhatus. Juhatusel on õigus sisseastujat liikmeks mitte vastu võtta andes 14 päeva jooksul kirjaliku vastuse e-kirja või lihtkirja teel koos põhjendusega ning tagastades liikmeks astumisega seotud maksed.

Liikmemaksu tasumata jätmisel jooksva aasta 1. veebruariks võib juhatus liikme ühingust välja arvata.

Juuniorliikmelisus

ELRÜ juhatus võttis 24.11.2015 vastu ELRÜ juuniorliikmeks saamise tingimused: Juuniorliige on kuni 18-aastastane isik, kelle vähemalt üks vanematest on ELRÜ liige. Juuniorliikmel ei ole hääleõigust ega aastamaksu kohustust, kuid talle rakenduvad ELRÜ liikme soodustused.