Eesti Labradori Retriiverite Tõuühing


Eesti Labradori Retriiverite Tõuühing loodi 22.juunil 2014.a ning kanti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 13.augustil 2014.a.

ELRÜ eesmärgiks on kaasa aidata labradori retriiveri tõugu koerte kasvatamisele, aretamisele ja pidamisele ning ühendada ja esindada labradori retriiveritega seotud isikuid. Ühing korraldab erinäitusi, retriiverite tõuomaseid katseid ja koolitusi ning muid üritusi.

ELRÜ tegevusalad on põhikirja kohaselt:

  • aretustöö ja tõuomaste katsete koordineerimine.
  • pärilike haiguste statistika koostamine.
  • labradori retriiveri tõugu koertega seonduva teabe kogumine ja levitamine oma liikmetele ja teistele huvilistele.
  • näituste, võistluste, koolituste, testide, katsete ja muude ürituste korraldamine.
  • kontaktide loomine ja hoidmine EKL-i ja teiste tõuühingutega ning väliskontaktide sõlmimine.

ELRÜ Juhatus:
Janika Printsmann – juhatuse esinaine
Jevgenia Kravtsenko – aretuse ja näituste koordinaator
Natalja Stankevits – aretuse koordinaator
Taavi Raun – näituste koordinaator
Aleksander-Mark Kappi – juhatuse liige

Kohtaktid:
juhatus@labradorid.ee
+3725663900

Webmaster: 
Pille-Riin Sepp 
pilleriin.sepp@gmail.com