ELRÜ üldkoosolek

12. juuni 2024 kell 19:00

Kennelliidu saalis, aadressiga Alajaama 8, Tallinn

Üldkoosoleku päevakava


·       2023. a. tegevus- ja aastaaruande ülevaade

·       2024. a. toimunud ja tulevaste ürituste ülevaade

·       ELRÜ 2023.a. majandusaasta aruande kinnitamine

·       Juhatuse liikmete Jevgenia Kravtsenko ja Natalja Stankevitš volituste pikendamine

·       Vaba arutelu

Palun tule ja anna oma panus ELRÜ tegevusse ja eesmärkide täideviimisse.

Tuletame meelde, et ELRÜ põhikirja kohaselt on üldkoosolek otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust. Seega on Sinu osavõtt väga oluline. Juhul, kui Sul ei ole võimalik üldkoosolekul osaleda, palun anna enda esindamiseks originaalallkirjaga volikiri ühingu liikmele, kes üldkoosolekul osaleb või digitaalse allkirjaga volikirja puhul saada see aadressile juhatus@labradorid.ee.
ELRÜ põhikirja kohaselt saab üks ELRÜ liige volikirja alusel üldkoosolekul esindada kuni nelja ELRÜ liiget.

ASUKOHT
 
 
  • Alajaama 8, Tallinn