Labradori retriiveri tõuomaseks ülesandeks on leida ja jahimehele kätte tuua haavatud või surnud jahisaak. Retriiverid on suureks abiks linnu- ja väikeuluki jahil ning oma hea haistmise tõttu kasutatavad ka verejäljel. Lisaks jahil käimisele on võimalik osaleda tõuomastel katsetel – retriiverite tõukatsel, retrivierite tõuomasel tasemekatsel ja retriiverite working testil. Loe lähemalt tõukatsest ja tasemekatsest.


Labradoriga on võimalik osaleda kõigil jahikoertele mõeldud jahikatsetel – jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine veelindude leidmisel (veelinnukatse), linnukoerte jahiomaduste kindlakstegemine metslindude leidmisel (metslinnukatse) ja jahiomaduste kindlaks tegemine 500 m-600 m pikkusel kunstlikul verejäljel.


Tõukohase katse läbimine on vajalik ka Eesti Välimikutšempioni tiitli kinnitamiseks, milleks lähtuvalt EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudile sobivad:

  • sooritatud retriiverite tõukatse saagiga,
  • sooritatud retiiverite tõukatse dummydega,
  • veelinnukatsel vähemalt III järk või
  • metslinnukatsel vähemalt III järk.


Labradorid on edukad paljudel koolitusaladel nagu sõnakuulelikkus, kuulekus, agility, pääste, veepääste. Labradore kasutatakse pimedate juhtkoertena, teraapiakoerana ning ka narko- ja pommikoerana.


Täiendav info:


Ühingu katsete ja koolituste koordinaatoriks on Reeli Kuhi-Thalfeldt, e-mail: info@labradorid.ee.